Téma

Agenda 2030 - Ciele udržateľného rozvoja

Agenda 2030 – Ciele udržateľného rozvoja boli v zmysle prístupu udržateľného rozvoja prijaté členskými štátmi Organizácie Spojených národov v roku 2015. Pozostávajú zo 17 cieľov zameraných na najzávažnejšie výzvy súčasnosti, akými je chudoba, zmena klímy, neudržateľná výroba a spotreba či rapídne sa zvyšujúce ekonomické a sociálne nerovnosti. Momentálne sa nachádzame v polovici ich napĺňania...

Vydali sme report AidWatch – hodnotenie ODA SR občianskou spoločnosťou

pridané: 30. nov 2022 kategória: Novinky

Keby SR do oficiálnej rozvojovej spolupráce nezapočítala sumu 9,42 mil. eur v podobe darovaných vakcín partnerským krajinám na boj s […]

Zobraziť aktualitu

Ambrela vydala podklady pre médiá (media kit) ku Globálnym cieľom a migrácii

pridané: 22. apr 2022 kategória: Novinky

Naša Platforma rozvojových organizácií – Ambrela zastrešuje na Slovensku 29 prevažne mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráci a […]

Zobraziť aktualitu

Vydali sme kampaňový manuál k napĺňaniu Globálnych cieľov pre verejnosť

pridané: 24. jan 2022 kategória: Novinky

Súčasťou nášho medzinárodného projektu ‘Globálne ciele a Migrácia’, ako aj kampane ‘Tváre migrácie’, financovaného EÚ z programu DEAR, je aj […]

Zobraziť aktualitu

Monitorovacia správa Ambrely o napĺňaní Agendy 2030 a riešení migrácie v SR (2015 – 2019)

pridané: 24. mar 2021 kategória: Novinky

Od roku 2015 Slovensko zaznamenalo nárast počtu cudzincov a cudziniek, a k 31. 12. 2019 ich žilo v SR celkovo 143 075, […]

Zobraziť aktualitu

Partneri a Donori

SlovakAid
Active citizens fund