Videá

V rámci projektu ‚EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania‘ sme spustili vo februári 2023 osvetovú kampaň pre širokú verejnosť. V spolupráci s vybranou agentúrou Ondruš studio s.r.o. sme pripravili dvojicu videí, ktoré budú sprevádzať podporné diskusie a prezentácie organizácií Ambrely, ktoré sa venujú oblasti globálneho vzdelávania v SR.

Kampaň s názvom ‚Všetci sa máme čo učiť‘ by nám mala ukázať, prečo je potrebná implementácia spomínanej Národnej stratégie globálneho vzdelávania, a čo ako spoločnosť získame tým, že sa budeme venovať globálnemu vzdelávaniu na školách, ale i scitlivovaniu obyvateľstva a celoživotnému vzdelávaniu dospelých mimo školského prostredia.

Prvé video s názvom ‚Nečakaná pomoc‘ o (ne)všímavosti a solidarite s núdznymi, vytvorené pre Ambrelu partnerským Ondruš studio s.r.o., možno vidieť na sociálnych sieťach od 6. februára 2023 tu. Koncept prvého videa s názvom ‚Nečakaná pomoc‘ ozrejmuje kreatívny riaditeľ partnerského štúdia Martin Ondruš: „Potrebovali sme kreatívne vyjadriť aktuálnu tému posledného roka – vnímania a reakcie Slovákov a Sloveniek na začiatok vojny na Ukrajine a príchod desiatok tisícov ukrajinských odídencov a odídenkýň na naše územie. Potrebujeme si neustále prízvukovať potrebu väčšej všímavosti, ohľaduplnosti a solidarity s núdznymi okolo, pretože práve tí nás dokážu niekedy prekvapiť svojím konaním. Všetci sa stále máme čo učiť –  o nás samotných, o ľuďoch okolo nás aj o stále meniacom sa svete, v ktorom spolu koexistujeme.” Samotní ľudia z osloveného kreatívneho štúdia sa pri tvorbe tejto kampane zamýšľali nad tým, ako osobne vnímajú oblasť globálneho vzdelávania. „Vzdelanie a rozvoj kritického myslenia sú kľúčové pre aktuálnu dobu. Je nevyhnutné lepšie porozumieť globálnym témam, chápať udalosti a súvislosti, spoznávať ľudí či kultúry, a tak lepšie rozumieť svetu okolo nás. Naším cieľom je vyzdvihnúť potrebu neustáleho vzdelávania sa, formovania svojich názorov a zodpovednosti za svoje okolie. Od každého človeka sa môžeme niečo naučiť, bez ohľadu na krajinu jeho pôvodu, sociálne postavenie či vzhľad,“ dodáva šéf Ondruš studio. 

Výkonný tajomník Ambrely, Daniel Kaba, v súvislosti so štartom tejto osvetovej kampane upozorňuje, že „s rastúcimi globálnymi výzvami v susedstve EÚ a Slovenska, a s ich čoraz väčším vplyvom na obyvateľstvo Slovenska, sa treba usilovať nielen o navyšovanie financií na zahraničnú pomoc SR, ale aj o zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o potrebe uvažovania o týchto výzvach v súvislostiach, čo je podstata globálneho vzdelávania. I preto Ambrela spustila kampaň v mesiaci, kedy si budeme ako susedný národ pripomínať smutné prvé výročie vojny na Ukrajine.”

Druhé video s názvom ‚Uprostred dejín‘ o poznávaní vlastnej identity aj iných kultúr, vytvorené opäť v spolupráci s Ondruš studio s.r.o., možno vidieť na sociálnych sieťach práve od 20. februára 2023 tu. Koncept druhého videa s názvom ‚Uprostred dejín‘ ozrejmuje kreatívny riaditeľ partnerského štúdia Martin Ondruš: „Vo videu spoznávame päť reálnych osôb vo svojich unikátnych pracovných prostrediach. Každý z nich žije na Slovensku – niektorí sa tu narodili, iní sem prišli z cudziny. Ich korene siahajú do krajín ako Maroko, Grécko, Tanzánia, Nigéria či Čína, no Slovensko považujú za svoj aktuálny domov. Spojenie slovenskej básne ‘Uprostred dejín’ od Milana Rúfusa a recitujúcich protagonistov – niektorých s neprepočuteľným prízvukom – dozaista vyvolá zvedavosť a záujem. Veľa ľudí by ich možno na prvý pohľad za Slovákov neoznačilo, a práve to bolo naším zámerom – poukázať na to, že nie vždy sú veci tak, ako vyzerajú. Treba na nové situácie nahliadať viac otvorene a o našej krajine aj jej obyvateľstve premýšľať v globálnych súvislostiach. Jednoducho: ‘Všetci sa máme čo učiť’ – o sebe, o ľuďoch okolo nás, aj o svete, v ktorom spolu koexistujeme.”

Výkonný tajomník Ambrely, Daniel Kaba, v súvislosti s uverejnením nového videa si zaspomínal na doterajšie osvetové kampane Ambrely: „Po zverejnení videa o rešpekte k rozmanitosti a pozvánok na naše diskusie o pomoci núdznym v zahraničí, sme čelili nenávistným komentárom na sociálnych sieťach, ako aj otázkam – prečo naši členovia nepomáhajú doma. Organizácie, združené v Ambrele, však pomáhajú výrazne aj doma – či už ide o poskytovanie starostlivosti pre seniorov, sociálnu terénnu prácu v marginalizovaných rómskych komunitách alebo activity, zamerané na rozvoj detí a mládeže, a mnohé ďalšie. Tieto reakcie nás iba utvrdili v potrebe prinášať naďalej témy tolerancie, solidarity, scitlivovania obyvateľstva a medzikultúrneho dialógu aj medzi ľudí mimo tzv. ‘mimovládkarskej bubliny’. Najmä s blížiacimi sa parlamentnými voľbami, ktoré môžu ešte viac spolarizovať našu spoločnosť a naštrbiť krehkú demokraciu, sa si overíme dôležitosť výchovy k aktívnemu občianstvu a globálneho vzdelávania.”

Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.‘

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

SlovakAid
Active citizens fund