Diskusie

Od roku 2021 realizujeme v rámci osvetových cieľov Ambrely verejné diskusie v online verzii pre širokú verejnosť, a to v spolupráci s časopisom .týždeň a vďaka donorom: ACF – Slovakia a tiež SR cez SlovakAid. Tematicky sú zamerané na dôležité témy, týkajúce sa globálnych výziev, napĺňania Agendy 2030, migrácie, solidarity a výchovy k rozmanitosti, aktivizmu aj globálnemu občianstvu.

  • 24. november 2021: ‚Byť či nebyť matkou v stave klimatickej núdze‘ – diskutujúce: Dana Mareková (Klimatická koalícia, European climate foundation), Zuzana Gallayová (CEEV Živica, Zelená škola, TU vo Zvolene), Zuza Fialová (Partners for Democratic Change Slovakia – PDCS) a Lucia Szabová (Znepokojené matky, Klimatická koalícia). Záznam so sledovanosťou 5,3-tisíc pozretí si možno pozrieť tu.

  • 20. apríla 2022: ‚Vojna na Ukrajine: Koľko politiky patrí do školských lavíc‘ – diskutujúci: Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR; Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu; Juraj Hipš, odborník na vzdelávanie v Komenského inštitúte; Veronika Fishbone Vlčková, riaditeľka Nadácie Milana Šimečku. Záznam so sledovanosťou 3,9-tisíc pozretí je tu: Facebook Live aj na YouTube).

  • 29. jún 2022: ‚Svetové inšpirácie vo vzdelávaní a formovanie zahraničnou skúsenosťou‘ – diskutujúce: Zuzana Labašová, programová manažérka Komenského inštitútu, CEEV Živica; Ditta Trindade Dolejšiová, GV špecialistka, Global Education Network Europe (GENE); Marta Jendeková, manažérka vzdelávacích projektov, Academia Istropolitana Nova; Ľubica Gállová, námestníčka riaditeľa ŠIOV pre celoživotné vzdelávanie. Záznam so sledovanosťou 2-tisíc ľudí na YT je tu a Fb tu.

  • 28. september 2022: Ako kríza vládnutia ovplyvňuje prácu občianskych organizácií – diskutujúci: Juraj Hipš – expert na vzdelávanie a tvorca inovácií, zakladateľ CEEV Živica; Martin Klus – bývalý štátny tajomník MZVaEZ SR, politik a politológ; Ján Orlovský – riaditeľ Migračného úradu Ministerstva vnútra SR; a Daniel Kaba – výkonný tajomník platformy Ambrela, autor reportu AidWatch (záznam so sledovanosťou 1,8-tisíc na Facebooku tu a na YouTube tu).

  • 14. november 2022: ‚Prečo počúvať názory detí a mladých na klimatickú krízu‚ – diskutujúce: Dana Mareková (Klimatická koalícia, European climate foundation); Ivana Poláčková (Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica); Zuza Fialová (Partners for Democratic Change Slovakia – PDCS); a Lucia Szabová (Znepokojené matky, Klimatická koalícia). Jej záznam si možno pozrieť na Facebooku tu a na Youtube tu.

  • 15. február od 18h: Ako podporiť našu všímavosť a zvýšiť solidaritu s núdznymi – živá diskusia Ambrely v spolupráci s časopisom .týždeň  v bratislavskom .klube pod lampou v rámci osvetovej kampane ‘Všetci sa máme čo učiť’. Diskutujúci: Marta Jendeková (programová manažérka Academia Istropolitana Nova); Juraj Hipš (expert na vzdelávanie a zakladateľ Komenského inštitútu); a Veronika Fishbone Vlčková (riaditeľka Nadácie Milana Šimečku). Viac o diskusii v pozvánke tu. Záznam z diskusie na Fb tu a na YT tu.

  • 8. marec od 18h: Ako rozvinúť aktivizmus a ustrážiť radikalizáciu mládeže – živá diskusia Ambrely v spolupráci s časopisom .týždeň  v bratislavskom .klube pod lampou a v rámci osvetovej kampane ‘Všetci sa máme čo učiť’. Diskutujúci: Dušan Ondrušek – psychológ, tréner a zakladateľ Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS); Andrej Návojský – expert na vzdelávanie a metodik Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM); a Denisa Havrľová – novinárka, fotografka a stredoškolská pedagogička (Škola dizajnu v Bratislave).Záznam z diskusie na Fb tu a na YT tu.

Poznámka: Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Niektoré diskusie boli kofinancované aj zo zdrojov SR pod značkou SlovakAid.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

SlovakAid
Active citizens fund