O nás

O Platforme rozvojových organizácií – Ambrela

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 30 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku (17 riadnych členov a 13 pozorovateľov), ktoré sa venujú sa rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu rozvojovému vzdelávaniu a/alebo trvalo udržateľnému rozvoju doma a/alebo v zahraničí a zastupuje ich spoločné záujmy na domácej pôde i v zahraničí.

Cieľom Ambrely je:

  • byť priamym účastníkom a aktérom v oblasti rozvojovej spolupráce a zahraničnej politiky Slovenskej republiky, Európskej únie a iných inštitúcií zameraných na trvalo udržateľný rozvoj v menej rozvinutých krajinách a/alebo na Slovensku,
  • prispievať k formovaniu povedomia ľudí v Slovenskej republike k solidarite a vzájomnej pomoci a tak prispieť k riešeniu problému chudoby, neslobody a humanitárnych kríz vo svete,
  • poskytovať svojim členom možnosti pre rozvoj a profesionálny rast.

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela sa formovala postupne od roku 1998. V roku 2003 bola založená 15 zakladajúcimi členmi ako záujmové združenie právnických osôb a oficiálne zaregistrovaná na Obvodnom úrade v Bratislave. V tom istom roku sa stala jedným zo zakladajúcich členov Konfederácie európskych mimovládnych rozvojových a humanitárnych organizácií (CONCORD). V máji 2010 bolo podpísané Memorandum o porozumení medzi MZVaEZ SR a Ambrelou (vtedy PMVRO), ktoré uznalo združenie za oficiálneho partnera MZVaEZ SR pri pripomienkovaní a príprave kľúčových dokumentov, týkajúcich sa rozvojovej politiky a rozvojovej spolupráce a definovalo všeobecný rámec spolupráce v oblasti poskytovania rozvojovej a humanitárnej pomoci. Na jeseň získala platforma oficiálne nový názov Ambrela – Platforma rozvojových organizácií. Od volieb z februára 2020 sa snaží pokračovať v spolupráci s novým vedením MZVaEZ SR.

Naše aktivity:

  • zastupovanie spoločných záujmov členov Ambrely v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci, globálneho rozvojového vzdelávania a/alebo udržateľného rozvoja doma a/alebo v zahraničí,
  • zabezpečovanie informačných tokov o aktuálnom vývoji rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci, globálneho rozvojového vzdelávania a/alebo udržateľného rozvoja doma a/alebo v zahraničí, a o možnostiach spolupráce členov Ambrely v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci, globálneho rozvojového vzdelávania a/alebo udržateľného rozvoja doma aj v zahraničí,
  • koordinovanie spoločných aktivít a projektov členov Ambrely,
  • spolupráca s orgánmi štátnej správy, samosprávy a s ďalšími subjektmi v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci, globálneho rozvojového vzdelávania a/alebo udržateľného rozvoja doma a/alebo v zahraničí,
  • aktívna spolupráca so zahraničnými subjektmi v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci, globálneho rozvojového vzdelávania a/alebo udržateľného rozvoja doma a/alebo v zahraničí,
  • vzdelávanie členov a verejnosti, ovplyvňovanie verejnej mienky,
  • publikačná a vydavateľská činnosť (podpora výskumu a tvorba publikácií: podkladových dokumentov, prípadových štúdií, policy paperov, výsledkov fokusových skupín a podobne).

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

SlovakAid
Active citizens fund