Článok

Ambrela vydala podklady pre médiá (media kit) ku Globálnym cieľom a migrácii

pridané: 22. apríla 2022

Naša Platforma rozvojových organizácií – Ambrela zastrešuje na Slovensku 29 prevažne mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráci a globálnemu vzdelávaniu doma aj v zahraničí. Sekretariát Ambrely nepôsobí priamo v teréne, ale plní cieľ advokačný v prospech svojich členov a pozorovateľov (napríklad v zlepšovaní podmienok pre ich prácu cez pripomienkovanie verejných politík v gescii MZVaEZ SR, MŠVVaŠ SR a podobne, buduje ich kapacity vhodnými vzdelávacími aktivitami a informuje verejnosť o našom spoločnom poslaní meniť životy a životné podmienky núdznych po celom svete k lepšiemu.

Tento rok uzatvárame trojročný projekt ‘Globálne ciele a migrácia‘, podporený EÚ cez program DEAR, a v rámci neho aj osvetovú kampaň ‘Tváre migrácie‘. Jej cieľom je rozšíriť povedomie Slovákov a Sloveniek o dôvodoch a spôsoboch migrácie (najmä tej nútenej) optikou medzinárodného rozvoja, a cez príbehy konkrétnych ľudí z cudziny vysvetliť nášmu obyvateľstvu, čo zažívajú ľudia na úteku pred vojnou a prečo im treba pomôcť. Pred pár mesiacmi málokto tušil, že čosi také budeme mať túto jar všetci pred očami kvôli vojne u nášho východného suseda. Hneď v prvý týždeň od invázie prešlo slovenskú hranicu stotisíc ľudí z Ukrajiny, téme utečenectve sa teda nedá vyhnúť– pýtajú na na ňu deti a mladí doma i v škole – na čo musia zareagovať nielen médiá, príslušné ministerstvá, ale i naše mimovládky vhodným obsahom (letákmi, infografikami, článkami, diskusiami, webinármi). Najlepšie po vzájomnej komunikácii a v rámci koordinovanej spolupráce.

Verejne rozoberáme a pokrývame citlivú, no dôležitú tému migrácie a medzinárodného rozvoja, ktorá sa už niekoľko rokov nielen pred voľbami stáva obľúbeným zdrojom hoaxov, dezinformácií a propagandy na sociálnych sieťach z dielne extrémistických politických zoskupení s cieľom manipulovať s emóciami a hlasmi voličov, voličiek.  Tento ‘media kit‘ má za úlohu oboznámiť pracovníkov a pracovníčky médií, ale aj manažérov a manažérky komunikácie v partnerských organizáciách, o aktivitách, výstupoch a prípadných úspechoch spomínaného trojročného projektu Ambrely a osvetovej kampane Tváre migrácie. Viac k stiahnutiu a prečítaniu v samotnom media kite tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

SlovakAid
Active citizens fund