Článok

Vydali sme report AidWatch – hodnotenie ODA SR občianskou spoločnosťou

pridané: 30. novembra 2022

Keby SR do oficiálnej rozvojovej spolupráce nezapočítala sumu 9,42 mil. eur v podobe darovaných vakcín partnerským krajinám na boj s pandémiou covid-19, bola by hodnota zahraničnej pomoci SR v minulom roku ešte nižšia ako v roku 2020. Správa občianskej spoločnosti AidWatch z dielne platformy Ambrela ukazuje, že hoci došlo k pozitívnym zmenám (napr. v podobe zvýšenia transparentnosti), rok 2021 sa v systéme ODA SR niesol skôr v duchu nevyužitých príležitostí.

AidWatch je správa Platformy rozvojových organizácií – Ambrela, ktorá opisuje a hodnotí systém rozvojovej spolupráce – ODA SR (z angličtiny Official development assistance) vrátane jeho procesov, míľnikov, ale aj stanovených a dosiahnutých cieľov v roku 2021. Ponúka tak kritický pohľad, ale aj odporúčania pre oblasť rozvojovej spolupráce a globálneho vzdelávania zo strany občianskej spoločnosti.

SR dlhodobo nenapĺňa svoj medzinárodný záväzok

V roku 2021 vynaložila SR na rozvojovú spoluprácu 131 mil. eur. Do zahraničnej pomoci nesystémovo započítala aj sumu 9,42 mil. eur v podobe darovaných vakcín partnerským krajinám na boj s pandémiou covid-19. Bez tejto sumy by bola nominálna hodnota pomoci SR dokonca nižšia ako v roku 2020. SR sa tak opäť nepriblížila k svojmu medzinárodnému záväzku vynaložiť na rozvojovú spoluprácu finančné prostriedky vo výške 0,33 % hrubého národného dôchodku do roku 2030 – do jeho naplnenia chýbalo 190 mil. eur. Na to, aby dosiahla tento záväzok, by musela ročne kontinuálne zvyšovať rozvojovú spoluprácu o cca 45 mil. eur.

Výkonný tajomník Ambrely a autor reportu AidWatch, Daniel Kaba, naviac upozorňuje, že „skutočná bilaterálna / dvojstranná pomoc, ktorú mala SR plne v réžii (po odpočítaní príspevkov do medzinárodných organizácií)a vďaka ktorej mohli slovenské subjekty realizovať svoje rozvojové projekty, sa rovnala len čiastke 17,3 mil. eur, a jej objem dlhodobo nerastie, čo výrazne ovplyvňuje kapacity aktérov v realizácii svojich projektov.

Hoci celková komunikácia medzi občianskou spoločnosťou a ministerstvom zahraničia je relatívne otvorená, dosť výziev a príležitostí na posilnenie spolupráce ostalo nevyužitých. Aj preto správa Aidwatch obsahuje: prehľadný semafor na monitorovanie napĺňania vybraných odporúčaní Výboru pre rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD/DAC) zo strany SR a aj odporúčania pre oblasť kvality oficiálnej rozvojovej spolupráce, ako aj vykazovania oficiálnej rozvojovej spolupráce a jej objemu. Platforma Ambrela odporúča: navýšiť rozpočet na zahraničnú pomoc v roku 2024 na 0,21 % HND; systematicky prepojiť bilaterálnu a multilaterálnu rozvojovú spoluprácu SR s inštitúciami EÚ; a prijať riešenia na zmiernenie dôsledkov vysokej inflácie na slovenských aktérov rozvojovej spolupráce a účinok ich intervencií vo svete. Stiahnuť a začítať sa do správy AidWatch z dielne Ambrely možno tu.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

SlovakAid
Active citizens fund