Kampane

Všetci sa máme čo učiť

pridané: 24. januára 2020

Globálne vzdelávanie, ktorému sa doma na Slovensku (popri realizovaní projektov humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce vo svete) venuje polovica z tridsiatky organizácií platformy Ambrela, zdôrazňuje globálny kontext – ako v učení, tak aj v učení sa. Vďaka nemu dochádza k hlbšiemu porozumeniu súčasného komplikovaného sveta, zvyšovaniu nášho povedomia o globálnych témach, ako aj k rozvoju kritického myslenia, ktoré teraz tak veľmi potrebujeme. Aj preto pracovala Ambrela spolu so svojimi členskými a pozorovateľskými organizáciami celý minulý rok na príprave a pripomienkovaní kvalitnej národnej Stratégie globálneho vzdelávania, ktorá by mohla byť prijatá v najbližších mesiacoch. Sú aj súčasťou aktuálnej osvetovej kampane Ambrely o podstate a potrebe globálneho vzdelávania na školách i mimo nich. 

Kampaň s názvom ‚Všetci sa máme čo učiť‘ motivuje na pozadí lokálnych tém ku globálnemu občianstvu. Mala by tiež verejnosti ukázať, prečo je potrebná implementácia spomínanej Národnej stratégie globálneho vzdelávania v SR, a čo ako spoločnosť získame tým, že sa budeme venovať globálnemu vzdelávaniu na školách, ale i budovaniu solidarity a scitlivovaniu obyvateľstva mimo nich. Platforma Ambrela realizuje kampaň v rámci projektu ‚EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania‘ s podporou Active Citizens Fund – Slovakia. Pozostáva zo série videí, tematických diskusií a prezentácií vzdelávacích aktivít organizácií Ambrely. 

Prvé video s názvom ‚Nečakaná pomoc‘ o (ne)všímavosti a solidarite s núdznymi, vytvorené pre Ambrelu partnerským Ondruš studio s.r.o., možno vidieť na sociálnych sieťach od 6. februára 2023 tu. V náväznosti na uvedenie prvého videa zorganizovala Ambrela dňa 15. februára o 18h naživo v bratislavskom .klube pod lampou aj tematickú diskusiu pod názvom ‘Ako podporiť našu všímavosť a zvýšiť solidaritu s núdznymi‘. Jej záznam si možno pozrieť tu.

Druhé video s názvom ‚Uprostred dejín‘ o poznávaní vlastnej identity aj iných kultúr, vytvorené opäť v spolupráci s Ondruš studio s.r.o., možno vidieť na sociálnych sieťach od 20. februára 2023 tu. V náväznosti na uvedenie druhého videa zorganizovala Ambrela dňa 8. marca o 18h naživo v bratislavskom .klube pod lampou aj tematickú diskusiu pod názvom Ako rozvinúť aktivizmus a ustrážiť radikalizáciu mládeže‘. Jej záznam si možno pozrieť tu.

Samotná osvetová kampaň mala u verejnosti mimoriadny ohlas. Len samotné dve kampaňové videá mali na sociálnych sieťach dosah 476-tisíc unikátnych užívateľských profilov.

Prečítajte si tiež, prečo je podľa zástupcov a zástupkýň pätice našich členov a pozorovateľov (z Nadácie Milana Šimečku, UNICEF Slovensko, CEEV Živica, Academia Istropolitana Nova a Človek v ohrození) potrebná implementácia spomínanej Stratégie globálneho vzdelávania, a čo ako spoločnosť získame tým, že sa budeme venovať globálnemu vzdelávaniu na školách i mimo nich.

 

Poznámka: Kampaň je primárne financovaná vďaka podpore ACF – Slovakia a kampaňové diskusie sú kofinancované zo zdrojov SR pod značkou SlovakAid.

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

 

 

   

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

SlovakAid
Active citizens fund