Článok

Na stretnutí expertov a expertiek na globálne vzdelávanie v Lisabone

pridané: 17. mája 2023

Tento týždeň prebieha stretnutie siete Sever-Juh Rady Európy / North-South Centre of the Council of Europe v Lisabone, kde sa tento rok streli expertky a experti na oblasť globálneho vzdelávania. Chýbať nemohla ani naša Ambrela vďaka podpore SR cez SlovakAid a ACF–Slovakia v rámci projektu EduGlobe. Okrem interaktívnych aktivít a seminárov je trojdňové stretnutie venované predstaveniu cyklu iLegend III, ktorý si kladie za cieľ aktívnejšie mobilizovať verejnosť k trvalo udržateľnému rozvoju, budovať partnerstvá prostredníctvom kvadri-lógu (komunikácie medzi vládou, mimovládnymi organizáciami, miestnymi orgánmi a parlamentom) a zvyšovať povedomie o globálnom vzdelávaní prostredníctvom každoročnej iniciatívy Týždňa globálneho vzdelávania (GEW). 

V rámci tretieho cyklu iLEGEND sa tento týždeň stretli expertky a experti v oblasti globálneho vzdelávania po prvý raz tvárou v tvár. Ide teda o naozaj dôležitý priestor pre tridsať členov a členiek na zhodnotenie predchádzajúceho cyklu aj na zoznámenie sa s novými komponentmi, ktoré budú súčasťou našej práce pre uznanie a zviditeľnenie GV v Európe aj mimo nej. Ambíciou pre ďalšie obdobie je pracovať je zintenzívniť spoluprácu s mladými ľuďmi v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, ako aj akcentovať medziregionálnu spoluprácu s africkými inštitúciami a organizáciami. Zistite viac o lisabonskom stretnutí tu.

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

SlovakAid
Active citizens fund