Článok

Ambrela predstavuje: UNICEF Slovensko

pridané: 17. februára 2023

V rámci projektu ‚EduGlobe – cesta k implementácii národnej stratégie globálneho vzdelávania‘ spustila platforma Ambrela vo februári 2023 osvetovú kampaň ‚Všetci sa máme čo učiť‘ pre širokú verejnosť. Pozostáva zo série videí, sprevádzaných tematickými diskusiami a predstavením vybraných organizácií Ambrely, venujúcich sa oblasti globálneho vzdelávania v SR.

Prečítajte si, prečo je podľa zástupcov a zástupkýň pätice našich členov a pozorovateľov (z Nadácie Milana Šimečku, Človek v ohrození, UNICEF Slovensko, CEEV Živica a Academia Istropolitana Nova) potrebná implementácia spomínanej Stratégie globálneho vzdelávania, a čo ako spoločnosť získame tým, že sa budeme venovať globálnemu vzdelávaniu na školách i mimo nich. Treťou predstavovanou organizáciou je naša členská organizácia: UNICEF Slovensko.

Slovenská nadácia pre UNICEF (UNICEF Slovensko) je jedným z 33 národných výborov Detského fondu OSN (UNICEF), ktorých hlavnou úlohou je získavanie zdrojov pre potreby programových krajín. UNICEF je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Jeho poslaním je prispieť k tomu, aby mohli najviac ohrozené deti kdekoľvek vo svete prežiť, boli zdravé, mali zabezpečenú výživu, prístup k pitnej vode, základné vzdelanie, ochranu pred násilím a tiež príležitosť naplniť v živote svoj potenciál.

V oblasti vzdelávania je ‚core‘ aktivitou Slovenskej nadácie pre UNICEF hlavne vzdelávanie študentov a študentiek v oblasti ekológie a rozvojovej pomoci. V rámci spomínaných tém má tím UNICEF Slovensko vytvorené prednášky, s ktorými navštevuje slovenské školy. Tiež sa venuje učiteľom a učiteľkám, ktorí môžu témy ďalej so žiakmi a žiačkami rozvíjať. Na jar 2022 zrealizoval ‘EKO Hackaton’, kde si študentské skupiny zmerali sily a vedomosti v oblasti ekologických riešení.

Keď sa pýtame na podstatu a princípy globálneho vzdelávania (GV), za tím UNICEF Slovensko by Lukáš Cerovský vysvetlil laickej verejnosti, že ide o “snahu o vzájomné pochopenie sa ľudí na svete a porozumenie dosahom nášho spôsobu života na iných ľudí a na planétu ako celok”. Malo by ísť o naučenie sa takému pohľadu na život, ktorý neohrozí ľudí okolo nás a ďalšie generácie po nás. Zároveň nás GV učí “tolerovať rozdiely medzi ľuďmi a rozpoznať v sebe schopnosť pomáhať slabším”. Dôležité je vidieť veci z nadhľadu a chápať veci v širších súvislostiať: “V dôsledkoch to môže priniesť viac mieru a lepšiu kvalitu života pre spoločnosť, ale aj osobnú spokojnosť jednotlivca”.

Pri otázke, prečo potrebujeme mať v SR vytvorenú a schválenú národnú Stratégiu globálneho vzdelávania (NS GV), dostávame od tímu UNICEF-u odkaz na celospoločenský posun dopredu: “Ak to má byť posun plošný, nezaobíde sa bez plánovania. Bez národnej stratégie však téma GV zostane témou nadšencov.” Najväčšou prekážkou v implementácii NS GV môže byť podľa zástupcu tímu UNICEF Slovensko jej neprijatie. Problémom jej neprijatia môže byť napríklad terminológia / pojmy, ktoré u ľudí môže vyvolávať aj negatívne konotácie, potom samotné témy, ktoré GV obsahuje, pričom celospoločenská diskusia k nim zatiaľ neprebehla. A nakoniec môže byť problémom i to, že si nevieme predstaviť čiastočné prijatie stratégie GV, a to aspoň v témach, ktoré sú priechodné.

Tím UNICEF Slovensko by najradšej videl budúcu zmenu u slovenskej spoločnosti (i vďaka vplyvu a pôsobeniu UNICEF-u v SR) v podobe schopnosti mladých ľudí uvažovať a kultivovane diskutovať o témach globálneho vzdelávania. Želaným stavom by mohla byť: schopnosť mladých ľudí vnímať zodpovednosť za spoločnosť a našu planétu, za svoje blízke okolie, ale aj globálne.

Keď si chcete prečítať publikáciu z dielne UNICEF Slovensko, odporúčame e-knihu o poskytovaní humanitárnej pomoci vo svete, ako aj o histórii UNICEFu, pričom existuje verzia pre dospelých s názvom: ‘Pomoc chutí po arašidoch’, alebo ale aj zjednodušená verzia pre deti s názvom: ‘Arašidy letia na pomoc’.

Text: Ambrela (na základe online dotazníka a webu UNICEF-u), Foto: FB archív UNICEF Slovensko

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

SlovakAid
Active citizens fund