Článok

Ambrela predstavuje: CEEV Živica

pridané: 18. februára 2023

V rámci projektu ‚EduGlobe – cesta k implementácii národnej stratégie globálneho vzdelávania‘ spustila platforma Ambrela vo februári 2023 osvetovú kampaň ‚Všetci sa máme čo učiť‘ pre širokú verejnosť. Pozostáva zo série videí, sprevádzaných tematickými diskusiami a predstavením vybraných organizácií Ambrely, venujúcich sa oblasti globálneho vzdelávania v SR.

Prečítajte si, prečo je podľa zástupcov a zástupkýň pätice našich členov a pozorovateľov (z Nadácie Milana Šimečku, Človek v ohrození, UNICEF Slovensko, CEEV Živica a Academia Istropolitana Nova) potrebná implementácia spomínanej Stratégie globálneho vzdelávania, a čo ako spoločnosť získame tým, že sa budeme venovať globálnemu vzdelávaniu na školách i mimo nich. Štvrtou predstavovanou organizáciou je naša pozorovateľská organizácia: CEEV Živica.

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica (CEEV Živica) je občianske združenie, ktoré inšpiruje k zmene. Od roku 2002 sa venuje aj globálnemu vzdelávaniu, pričom chce pomáhať tvoriť svet, v ktorom je spoločnosť rešpektujúca a citlivá k ľuďom, prírode a svetu navôkol. Tím Živice verí, že len vzdelaní a kriticky uvažujúci ľudia dokážu čeliť problémom dnešného sveta. Možnosti pozitívnych zmien v spoločnosti ukazuje pomocou originálnych a funkčných riešení v praxi. Využíva na to zážitkové vzdelávanie, ktorého cieľom je hlboká vnútorná skúsenosť, podporujúca ľudí v objavovaní vlastného potenciálu a citlivom vnímaní svojho okolia. CEEV Živica učí ľudí prebrať zodpovednosť za seba a svet, v ktorom žijú, pričom pracuje s vyučujúcimi, učiacimi sa, ale aj širokou verejnosťou.

Aktuálne je ‚core‘ aktivitou CEEV Živica v oblasti vzdelávania program Zelená škola (premena škôl na ekologickejšie a udržateľnejšie miesta so žiakmi a žiačkami, ktorí z vlastnej iniciatívy prinášaju zmenu do škôl aj komunít) a Komenského inštitút (vzdelávanie slovenských pedagógov a pedagogičiek v mäkkých zručnostiach, potrebných pre 21.storočie).

Keď sa pýtame na podstatu a princípy globálneho vzdelávania (GV), dostávame od tímu CEEV Živica odpoveď, že GV je o tom, “ako formujeme a ovplyvňujeme svojím konaním zvyšok sveta. Je o súvislostiach, prepojeniach, kritickom myslení a hľadaní nového, etického a udržateľného spôsobu života na tejto planéte.” Zuzana Labašová z CEEV Živica zároveň pripomína, že globálne vzdelávanie sa týka a dotýka toho, “kto sme, ako premýšľame a ako konáme”.

Podľa tímu CEEV Živica potrebujeme mať v SR vytvorenú a schválenú národnú stratégiu globálneho vzdelávania (NS GV), aby vznikol “tlak zhora: vkladať globálne súvislosti a témy do výučby na školách”. Čo sa týka možných prekážok v implementácii NS GV upozorňuje Živica na to, že nevyškolení vyučujúci bez zručností nedokážu NS GV (a teda ani GV) implementovať do praktickej výučby.

Tím Živice by rád u nášho obyvateľstva videl v najbližších rokoch (i vplyvom a pôsobením ich vlastných aktivít): individuálne osobnostné zmeny účastníkov a účastníčok programov Živice, a tým pomalú, ale potrebnú transformáciu hodnôt v spoločnosti.

Keď si chcete prečítať publikáciu z dielne CEEV Živica, odporúčame ‚Metodické listy Hurá von pre ZŠ’ pre vybrané vyučovacie predmety na základných školách, ktorých cieľom je inšpirovať pedagógov a pedagogičky, aby časť výučby v rámci svojich predmetov preniesli do vonkajšieho prostredia.

Text: Ambrela (na základe online dotazníka a webu CEEV Živica), Foto: FB archív Živice

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

SlovakAid
Active citizens fund