Článok

Ambrela predstavuje: Academia Istropolitana Nova

pridané: 19. februára 2023

V rámci projektu ‚EduGlobe – cesta k implementácii národnej stratégie globálneho vzdelávania‘ spustila platforma Ambrela vo februári 2023 osvetovú kampaň ‚Všetci sa máme čo učiť‘ pre širokú verejnosť. Pozostáva zo série videí, sprevádzaných tematickými diskusiami a predstavením vybraných organizácií Ambrely, venujúcich sa oblasti globálneho vzdelávania v SR.

Prečítajte si, prečo je podľa zástupcov a zástupkýň pätice našich členov a pozorovateľov (z Nadácie Milana Šimečku, Človek v ohrození, UNICEF Slovensko, CEEV Živica a Academia Istropolitana Nova) potrebná implementácia spomínanej Stratégie globálneho vzdelávania, a čo ako spoločnosť získame tým, že sa budeme venovať globálnemu vzdelávaniu na školách i mimo nich. Piatou predstavovanou organizáciou je naša pozorovateľská organizácia: Academia Istropolitana Nova.

Academia Istropolitana Nova (AINova) je inštitúcia celoživotného vzdelávania, ktorá sa sústreďuje na rozvoj ľudských zdrojov, ako aj prípravu odborníkov a odborníčok s cieľom napomôcť zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenska a naplniť očakávania, ktoré sú spojené s členstvom Slovenska v Európskej únii. AINova poskytuje odborné vzdelávanie aj konzultačné služby a zúčastňuje sa na projektoch aplikovaného výskumu. Organizuje dlhodobé programy aj krátkodobé vzdelávacie kurzy pre účastníkov a účastníčky zo štátneho a verejného sektora, ako aj pre rôzne profesijné skupiny. Presadzuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania a výskumu vytváraním medzinárodných partnerstiev aj poskytovaním svojich skúseností v zahraničí.

‚Core‘ aktivitou v oblasti vzdelávania je u Academie Istropolitana Nova (AINova) primárne vzdelávanie dospelých formou neformálnych vzdelávacích kurzov pre dospelých (v online aj offline podobe) na tému prípravy a riadenia projektov, ale tiež ochrany kulúrneho dedičstva.

Keď sa pýtame na podstatu a princípy globálneho vzdelávania (GV), od tímu AINova dostávame odpoveď, že ide o “pochopenie postavenia, rolí a spôsobov udržateľnej existencie človeka v dnešnom globalizovanom svete”. Podľa Barbary Kollárovej z AINova zároveň zmysel GV (v osobnej i profesnej rovine) spočíva v ochrane pred podľahnutím a šírením  konšpirácií, ako aj v “prevencii ‘zbytočných a nezmyselných’ konfliktov”.

Čo sa týka potreby mať vytvorenú a schválenú národnú stratégiu globálneho vzdelávania (NS GV) v SR, tím AINova pripomína, že “bez stratégie je podpora a rozvoj globálneho vzdelávania na Slovensku odkázaná na ad hoc aktivity mimovládok viac krízového, ako preventívneho a cieleného charakteru”. Podľa AINovy môžu nastať prekážky v implementácii NS GV v podobe nepochopenia a následných výhrad – už v rámci medzirezortného pripomienkového konania a následne aj na pôde NR SR.

Želaný stav slovenskej spoločnosti (aj vplyvom aktivít samotnej AINovy) vidia jej členky v podobe „rozvoja spolupráce aktérov vzdelávania, ako aj kolektívneho dosahu vzdelávania dospelých v oblasti aktívneho občianstva”.

Keď si chcete prečítať publikáciu z dielne AINova, odporúčame ‘Dejiny školstva v Bratislavskej župe’. Ide o zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja, organizovanej pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva v roku 2020.

Text: Ambrela (na základe online dotazníka a webu AINova), Foto: FB archív AINovy

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

SlovakAid
Active citizens fund