Článok

Absolvovali sme koncoročnú Členskú schôdzu Ambrely

pridané: 14. decembra 2022

Dňa 13. decembra prebiehala prebiehala po dvoch rokoch už aj fyzicky vo Space-up a tiež online: koncoročná Členská schôdza Ambrely. S prezentáciami o správe z činnosti sa doobeda predstavil Sekretariát, Predsedníctvo Ambrely, prebrali sme závery kontrolnej komisie aj finančný plán. 

Absolvovali sme diskusie v štyroch skupinách k Akčnému plánu na rok 2023 (v oblasti humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráce, globálneho vzdelávania z pohľadu advokácie, budovania kapacít a zvyšovania verejnej informovanosti). Dostatok priestoru bol i reflexiu k témam ODA SR a spoločné plánovanie osvetových podujatí či kampaní. Sme radi, že Ambrela sa neustále rozširuje – hlasovali sme o členskom a pozorovateľskom štatúte hneď pre tri organizácie.

Poobede k nám prišli aj pozvaní hostia a hostky za donorov (MZVaEZ SR a SAMRS) i partnerské organizácie (GENE a ÚSV ROS), a riešili sme spoločne otázky možnosti financovania organizácií, ako aj postavenia občianskej spoločnosti v SR. Naše pozvanie prijali Lucia Kišš, generálna riaditeľka SHRS MZVaEZ SR, Tomáš Bokor, riaditeľ SAMRS, Ditta Dolejšiová z GENE a Filip Vagač, Splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. 

Účasť týchto spíkrov a spíkeriek v dynamickej diskusii potvrdila dôležité postavenie Ambrely ako partnera štátu. Členskú schôdzu sme realizovali pre viac ako tri desiatky ľudí z takmer troch desiatok organizácií s podporou SlovakAid a ACF – Slovakia. 

„Projekt ‘EduGlobe – cesta k implementácii Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Meňme svet spolu

Zistite viac o našich projektoch

Zobraziť viac

Partneri a Donori

SlovakAid
Active citizens fund